หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนเพื่อบูรณาการในการช่วยเหลือสังคมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย ...
2022-09-01 16:45:37
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงค ...
2022-08-31 21:20:18
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม  & ...
2022-08-30 16:49:12
การประชุมรับฟังความคิดเห็นสภาวการณ์ทางการศึกษาเชิงพื้นที่ ครั้งที่ ๓ จังหวัดราชบุรี
การประชุมรับฟังความคิดเห็นสภาวการณ์ทางการศึกษาเชิงพื้นที่ ครั้งที่ ๓ จังหวัดราชบุรี    &nb ...
2022-08-30 16:31:11
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันแล ...
2022-08-29 16:02:19
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดสมุทรสงคราม (CSR) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอ ...
2022-08-29 15:51:47
ข่าวย้อนหลัง