หน้าหลัก > ข่าว > ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษา
ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษา

คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
ประกาศ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2567เพื่อศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้ที่ htt ...
2024-07-12 08:32:49
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ขอประชาสัมพันธ์สาขาวิชาของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิท ...
2024-06-07 14:57:25
รับสมัคร/รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2567 และขั้นตอนการส่งเอกสารแบบรายงานนศท.เข้าฝึกวิชาทหาร (รด.2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงครามรับสมัคร/รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 25 ...
2024-06-02 11:14:15
ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ทุกท่านร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในรูปแบบ Online ผ่านทางลิงก์ https://forms.gle/zUohWV35RujptqrN8 หรื ...
2024-06-02 11:12:52
ขั้นตอนการขอยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศ ประกาศ ประกาศ "การขอยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2567"นักศึกษาที่ปร ...
2024-05-17 11:33:22
ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2567
ประกาศ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 2567เพื่อตรวจสอบกำหนดการและรายละเอียดต่าง ...
2024-03-22 09:51:10
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ICT ประจำเดือนมีนาคม 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ICT ประจำเดือนมีนาคม 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงครามนักศึกษาสามา ...
2024-03-04 10:20:15
ประชาสัมพันธ์ การสอบ ICT ประจำเดือนมีนาคม 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม
ประชาสัมพันธ์ การสอบ ICT ประจำเดือนมีนาคม 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม เปิดลงทะเบียนจำนวนจ ...
2024-02-15 15:41:15
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ICT ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ICT ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงครามนักศึกษา ...
2024-02-05 14:01:56
ข่าวย้อนหลัง