หน้าหลัก > ข่าว > การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัคร สายสนับสนุนวิชาการ รวม ๖ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๒ ต.ค. ๖๒ สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศรับสมัคร สายสนับสนุนวิชาการ รวม ๖ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๒ ต.ค. ๖๒ สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวั ...
2019-09-23 14:34:45
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560 - 2564
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560 - 2564.pdfคลิ๊ก ➡️➡️➡️   ...
2019-07-10 15:35:13
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 และประจำปีงบ 2560
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 และประจำปีงบ 2560.pdfคลิ๊ก ➡️➡️➡️ ...
2019-07-10 15:33:08
คู่มือจรรยาบรรณ
**คู่มือจรรยาบรรณ**คลิ๊ก ➡️➡️➡️ ...
2019-07-10 15:30:50
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เกณฑ์ เกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
เอกสารที่เกี่ยวข้องการเขียนแบบประเมินค่างาน (ปอ3 ธันวาคม) โดยรศ ดร.วิทยา เมฆขำ.pptxการเขียนแบบเสนอขอ ...
2019-07-10 15:28:13
คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdfเอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 256 ...
2019-07-10 15:25:55
ประกาศรับสมัคร นักวิชาการพัสดุ ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ก.ค. - ๘ ส.ค. ๖๒ สังกัดศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
Download ประกาศรับสมัคร นักวิชาการพัสดุ ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ก.ค. - ๘ ส.ค. ๖๒ สังกัดศูนย์การศึกษ ...
2019-07-10 15:22:50
ข่าวปัจจุบัน