หน้าหลัก > ข่าว >

โควิดกลับมาคราวนี้หนักหนาเอาเรื่อง แต่เชื่อว่า ถ้าคนไทยร่วมมือกันเหมือนครั้งที่ผ่านมา เราทุกคนจะผ่านไปด้วยกันได้
การระบาดของของโควิด-19 ในรอบใหม่นี้ เราเชื่อว่าพวกเราทุกคนต้องผ่านไปด้วยดีถ้าเราร่วมมือและช่วยกันผู้ ...
2021-02-21 11:15:22
ไม่อยากให้ลูกติดโควิดแบบนี้ พ่อแม่ต้องเพิ่มความระวังอะไรบ้าง
เวลาคุณพ่อคุณแม่ออกไปทำงาน มีความเป็นไปได้ที่เชื้อโรคต่าง ๆ อาจติดมาตามเสื้อผ้า และร่างกาย ดังนั้นเม ...
2021-02-21 11:12:04
6 ขั้นตอน ทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี
แฟ้มภาพหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ใช้เพื่อป้องกันผู้ใส่จากเชื้อโรคจากภายนอก ขณะเดียวกันด้านใน ...
2021-02-21 11:09:57
กระบวนการการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและคำชมเชย
เอกสารแนบ : เพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1TzvtY1SuC4EXQXTpaoptUFVzqbxYdxGP ...
2021-02-21 15:36:58
วิธีแก้ปัญหาอ่านหนังสือแล้วจำไม่ได้
เอกสารแนบ : เพิ่มเติม  https://drive.google.com/open?id=1b7rwNlTPnT9ifl-6VLUNPeNzTlnVEFZe ...
2021-02-21 15:35:28
7 วิธีทำรายงาน presentation ให้น่าสนใจ
เอกสารแนบ : เพิ่มเติม  https://drive.google.com/open?id=1JRK8KSrS14hTYE5EFp3KWc0NnMoEBSgr ...
2021-02-21 15:37:52
10 วิธีเอาตัวรอดในปีแรกของการเรียนมหาวิทยาลัย
เอกสารแนบ : เพิ่มเติม  https://drive.google.com/open?id=1d5kFuoZV3SOjxiXB5mAuTu_Aa6JDoHyi ...
2021-02-21 15:38:33
ออกกำลังก่อนเข้าเรียนทำให้สมาธิดีขึ้น
เอกสารแนบ : เพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1Im5V2Q6KwcbDL30BhgQ3YvLIEiQOwyw2 ...
2021-02-21 15:38:53
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 2863/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม (17 ก.ค.61)
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 2863/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษ ...
2021-02-21 15:39:34
ข่าวย้อนหลัง