หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สาย วิชาการ สังกัด วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม จำ นวน 1 อัตรา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สาย วิชาการ สังกัด วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม จำ นวน 1 อัตรา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-01-20 15:20:55