หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคล สังกัด วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ตำแหน่ง : อาจารย์ จำนวน 18 อัตรา
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf ...
2023-11-19 08:48:38
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคล ตำแหน่ง : อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน.pdf ...
2023-11-13 11:28:51
ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ตำแหน่ง : คนงาน (รายวัน) สังกัดวิทยาเขตสมุทรสงคราม
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว.pdfขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ ...
2023-11-04 08:07:33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคล ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ สังกัดวิทยาเขตสมุทรสงคราม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว.pdf ...
2023-10-09 15:36:41
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคล ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว.pdf ...
2023-10-02 10:46:11
ประกาศย้อนหลัง