หน้าหลัก > ข่าว > ศูนย์เรียนรู้ และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย > ทองอุไร
ทองอุไร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-03-04 13:55:21


ทองอุไร

ชื่อท้องถิ่น  ดอกละคร (เชียงใหม่) / พวงอุไร สร้อยทอง (กทม.)

ชื่อสามัญ  Yellow bell / Yellow elder / Trumpet vine

ชื่อวิทยาศาสตร์   Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth

สกุล   Tecoma

ชื่อพ้อง

Bignonia frutescens Mill.

Tecoma tronadora (Loes.) I.M.Johnst.

Tecoma velutina Lindl.

ชื่อวงศ์   BIGNONIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น สูง 2-5 ม.

ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงตรงข้าม ใบย่อยมี 2-5 คู่ รูปรีแกมรูปไข่ โคนใบและปลายใบแหลม ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย

ดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอด กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง เชื่อมติดกัน เป็นรูประฆัง

ผล ผลเป็นฝัก รูปทรงกระบอก แตกเป็นสองซีก กว้าง 0.7-0.8 ซม. ยาว 12-16 ซม.

เมล็ด มีจำนวนมาก

สภาพนิเวศ

กลางแจ้ง,ร่มรำไร

สภาพนิเวศวิทยา

ขึ้นในเขตร้อน กึ่งร้อน ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,000 ม. จากระดับทะเลปานกลาง

ถิ่นกำเนิด

ถิ่นกำเนิด อเมริกาเขตร้อน หมู่เกาะอินดีสตะวันตก

การกระจายพันธุ์

ทวีีปเอเชีย แอฟริกา อเมริกา

การปลูกและการขยายพันธุ์

เพาะเมล็ด

ระยะเวลาการติดดอก

ตลอดปี

ระยะเวลาการติดผล

ตลอดปี

ประเภทการใช้ประโยชน์

พืชประดับ

ปลูกประดับสวน


ที่มา https://www.royalparkrajapruek.org/Plants