หน้าหลัก > ข่าว > ศูนย์เรียนรู้ และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย > ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 -14.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารผดุงชีวา (วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 -14.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารผดุงชีวา (วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-03-14 15:24:20

????ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต วันพุธที่ 15 มีนาคม  2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 -14.00 น. 

ณ  บริเวณชั้น 1 อาคารผดุงชีวา (วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ข้อปฏิบัติการเตรียมพร้อมก่อนบริจาคโลหิต...

-ก่อนบริจาคโลหิต 1–2 วัน ควรดื่มน้ำมากๆ เพื่อให้ร่างกายสดชื่น เลือดไหลเวียนดี

❌งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

-ไม่ควรเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อมาก ก่อนบริจาคโลหิต 1 วัน

-รับประทานอาหารก่อนบริจาคโลหิตประมาณ 4 ชั่วโมง

ที่สำคัญควรนอนหลับพักผ่อนเพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมงนะคะ????