หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ศูนย์เรียนรู้ และอนุรักษ์สมุนไพรไทยสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม” ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพืชสมุนไพรท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้สมุนไพร ให้กับนักศึกษา และผู้ทีสนใจ เพื่อมุ่งเน้นการศึกษาสมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่มนุษย์นำมาใช้ปร
“ศูนย์เรียนรู้ และอนุรักษ์สมุนไพรไทยสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม” ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพืชสมุนไพรท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้สมุนไพร ให้กับนักศึกษา และผู้ทีสนใจ เพื่อมุ่งเน้นการศึกษาสมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่มนุษย์นำมาใช้ปร

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-15 13:15:32

“ศูนย์เรียนรู้ และอนุรักษ์สมุนไพรไทยสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม” ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพืชสมุนไพรท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้สมุนไพร ให้กับนักศึกษา และผู้ทีสนใจ  เพื่อมุ่งเน้นการศึกษาสมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์  เพื่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่โบราณ สามารถรักษาโรคบางชนิดได้โดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน

                            เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 11.00 น. นายเอกชน น้อยเงิน หัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นางสาวศรัญญา หนูนาค รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพืชสมุนไพร ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัทา และมอบสมุนไพรต้นฟ้าทะลายโจรให้กับ พท.ป.ฐิติยา พรมมาวันนาและ พท.ป.จตุภัทร อนุชน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัยและพัฒนายาสมุนไพร ณ โรงเพาะชำ บริเวณด้านหลังอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ   ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาฯ มีนโยบายที่พัฒนาเป็น  “ศูนย์เรียนรู้ และอนุรักษ์สมุนไพรไทยสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม” โดยมีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพืชสมุนไพรท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้สมุนไพร ตลอดจนค้นหาแหล่งผลิตวัตถุดิบสมุนไพร ให้กับนักศึกษา และผู้ทีสนใจ  เพื่อมุ่งเน้นการศึกษาสมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์  เพื่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่โบราณ สามารถรักษาโรคบางชนิดได้โดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน ซึ่งยาแผนปัจจุบันบางชนิดมีราคาแพงต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและอาจหาซื้อได้ยาก แตกต่างจากสมุนไพรพื้นบ้านที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นเพราะส่วนใหญ่ได้จากพืชซึ่งมีอยู่ทั่วไป ใช้เป็นยาบำรุงรักษาให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง ใช้เป็นยาฆ่าแมลงในสวนผัก ใช้ปรุงแต่ง กลิ่น สี รส ของอาหาร การส่งเสริมให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นรู้จักสรรพคุณของพืชสมุนไพรและสามารถนำพืชสมุนไพรพื้นบ้านในท้องถิ่นของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแบบแผนโบราณทำให้เห็นคุณค่า และกลับมาดำเนินชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติยิ่งขึ้น เกิดความภูมิใจในมรดกทางปัญญา เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านต่อไป


ภาพ/จิรายุส   พูลสวัสดิ์

ข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์