หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 เนื่องในวันที่ 5 ธ.ค.64
“ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 เนื่องในวันที่ 5 ธ.ค.64

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-15 13:19:24

                              วันนี้ (3 ธ.ค. 64)  ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 500 ที่นั่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จัดพิธีน้อมรำลึกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกกล้าพันธุ์ต้นโกงกาง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  อย่างพร้อมเพรียง  

                          ด้วยในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี นับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่พสกนิกรประชาชนชาวไทยทราบกันดีว่าเป็น "วันพ่อแห่งชาติ" ซึ่งตรงกับวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แห่งราชวงศ์จักรี ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม 2470 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานต่อประเทศชาติ และประชาชนเสมอมา

                       ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งได้ร่วมกันทำความดี ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รวมถึงยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าเพิ่มความร่มเย็น ความร่มรื่น และความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติแก่พื้นที่ภายในศูนย์การศึกษาฯ และเป็นต้นแบบแก่ชุมชนในการส่งเสริมการปลูกกล้าพันธุ์ต้นโกงกาง พันธุ์ไม้ที่มีความสำคัญและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน  ตลอดจนเป็นแหล่งอนุรักษ์พืชพันธุ์เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้  ด้านพันธุกรรมพืชที่มีความสำคัญในท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นหลังให้มีความตระหนักรักและหวงแหนป่าไม้  ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่สำคัญในชุมชนต่อไป

                                                                                                                                            ภาพข่าว/อภิญญา มุกดาธนพงศ์/อริยเมศฐ์ ศิริฤกษ์รัตนา

                                                                                                                                            เรียบเรียงโดย/ชญาณิศา  วรรณา