หน้าหลัก > ข่าว > > หัวหน้าฝ่ายพัสดุ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เตรียมความพร้อมจัดสถานที่ รับมอบโอนครุภัณฑ์ ให้แก่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน และคุณภาพ ควมคุมการใช้วัสดุภายในมหาวิทยาลัย
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เตรียมความพร้อมจัดสถานที่ รับมอบโอนครุภัณฑ์ ให้แก่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน และคุณภาพ ควมคุมการใช้วัสดุภายในมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2021-12-21 09:27:27

                     (20 ตุลาคม 2564) เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์ ทูคำมี หัวหน้าฝ่ายพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมความพร้อมจัดสถานที่ รับมอบโอนครุภัณฑ์ ให้แก่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน และคุณภาพ ควมคุมการใช้วัสดุ

 

 ภาพ/ชัยวัฒน์ ทูคำมี

 ข่าว/ชญาณิศา วรรณา