หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม สนันสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่บุคลากร ในช่วงที่หลายแยังปฏิบัติงาน Work From Home แต่ศูนย์การศึกษาฯยังคงต้องดำเนินงาน เพื่อให้การบริการต่างๆ ภายในศูนย์ฯ โดยได้ผุดไอเดีย “โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่ออาห
ผู้อำนวยการ “ราชภัฏสวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม สนันสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่บุคลากร ในช่วงที่หลายแยังปฏิบัติงาน Work From Home แต่ศูนย์การศึกษาฯยังคงต้องดำเนินงาน เพื่อให้การบริการต่างๆ ภายในศูนย์ฯ โดยได้ผุดไอเดีย “โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่ออาห

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-10-01 16:05:23

                    วันที่ 1 ตุลาคม 2564   น. ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สนันสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่บุคลากร ในช่วงที่หลายหน่วยงานยังปฏิบัติงาน Work From Home  แต่ศูนย์การศึกษาฯยังคงต้องดำเนินงาน เพื่อให้การบริการต่างๆ ภายในศูนย์ฯ โดยได้ผุดไอเดีย “โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวัน”  มุ่งเน้นการรับประทานผักปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพที่ดี และช่วย ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัตถุดิบประเภทผัก อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝัง การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากร โดยปัจจัยความสำเร็จของโครงการอาหารกลางวัน เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรฝ่ายดูแลอาคารและสถานที่ แม่บ้าน คนสวน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเมล็ดพันธุ์และเพาะต้นกล้าที่ดีมีคุณภาพ  เพื่อนำมาปลูกให้ได้พืชผักสดปลอดสารพิษมาปรุงอาหารกลางวันสำหรับบุคลากรภายในศูนย์ฯ บุคลากรฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้และแม่บ้านที่เป็นบุคลากรภายในศูนย์ฯ มีประสบการณ์ในการทำอาหาร และ ยึดหลักความสะอาดและปลอดภัย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยความสำเร็จของโครงการอาหารกลางวันของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ภาพ/ข่าว ชญาณิศา   วรรณา