หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Google Meet
                   การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ...
2022-05-26 11:50:40
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีมหาพุทธา - เทวาภิเษก รัตนมงคล วัตถุมงคลที่ระลึก 121 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  เข้าร่วมพิธีมหาพุทธา - เทวาภิเษก รัตนมงคล วัตถุมงคล ...
2022-05-26 11:48:14
ข่าวย้อนหลัง