หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นเกียรติรับเชิญในงานพิธีเปิดกิจกรรมสีสันสตรีอำเภอบางคนที ประจำปี ๒๕๖๕
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นเกียรติรับเชิญในงานพิ ...
2022-05-21 08:40:28
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินโครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 2
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินโครง ...
2022-05-20 15:22:49
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษา ...
2022-05-20 09:20:23
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรศูนย์ฯ เรื่อง "พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน เพื่อพัฒนาองค์กร"
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรศู ...
2022-05-18 17:34:45
ข่าวย้อนหลัง