Home > Video Channel
Video

ประมวลภาพโครงการ “สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม”
ประมวลภาพโครงการ “สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2024-02-10 10:23:55
ผ้าไทย . . . สวย ทันสมัย ใส่ได้ทุกวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไท ...
2024-01-29 10:02:03
การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ตอนที่ 1 เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย
วิดีโอคลิปการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตปละประพฤติมิชอบ เรื่อง การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายตอนที่ 1เรื่ ...
2023-08-30 13:29:13
EP1.พาชมบรรยากาศธรรมชาติ และอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
วันนี้เราจะไปชมบรรยากาศทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม รวมถึงอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ว ...
2023-03-22 11:34:25
Royal Volunteer Project
โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานทุกๆหน่วย สามารถขับเคลื่อนโครงกา ...
2023-03-03 14:20:43
Archive Video Channel