Home > News > ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษา > ประชาสัมพันธ์ การสอบ ICT ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม
ประชาสัมพันธ์ การสอบ ICT ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-01-15 09:16:19


ประชาสัมพันธ์ การสอบ ICT ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม

เปิดลงทะเบียนจำนวนจำกัด รอบละ 40 ท่าน เท่านั้น

กำหนดสอบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
- รอบเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.
- รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.

สถานที่สอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 2102) ชั้น 1 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสงคราม

สำหรับนักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเข้าสอบ ICT ได้ที่
https://forms.gle/64HAJxoWvBH5Rd819

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
ที่ https://www.facebook.com/samutsongkhramSSRU

▶️▶️  เงื่อนไขการลงทะเบียนสอบ  ◀️◀️
1️⃣  นักศึกษาเลือกลงทะเบียนได้ท่านละ 1 รอบ เท่านั้น
2️⃣  จำกัดการลงทะเบียนรอบละ 40 ท่าน
3️⃣  นักศึกษาลงทะเบียนแล้วไม่สามารถ "ยกเลิก" หรือ "เปลี่ยนแปลง" รอบการสอบได้

อัตราค่าธรรมเนียม
การสอบ ครั้งแรก ฟรี ❗️ ไม่มีค่าใช้จ่าย การสอบครั้งต่อไป มีค่าธรรมเนียมสอบ ครั้งละ 200 บาท
✨สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ้ำ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบก่อนเข้าห้องสอบ ณ Onestop Service วิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้ระหว่างวันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ 2567