Home > News > press release > รก.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯภาคกลางตอนล่าง “ราชภัฏสวนสุนันทา” ปรับกลยุทธ์ ช่วงโควิด-19 จัดจำหน่ายปูทะเล เพาะเลี้ยงภายในพื้นที่ศูนย์ฯ และปลากะพง “ผ่านช่องทางออนไลน์” และ ลงพื้นที่ตลาดนัดแม่กลองเคลื่อนที่
รก.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯภาคกลางตอนล่าง “ราชภัฏสวนสุนันทา” ปรับกลยุทธ์ ช่วงโควิด-19 จัดจำหน่ายปูทะเล เพาะเลี้ยงภายในพื้นที่ศูนย์ฯ และปลากะพง “ผ่านช่องทางออนไลน์” และ ลงพื้นที่ตลาดนัดแม่กลองเคลื่อนที่

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-10-12 15:31:08

วันพุธ ที 12 ตุลาคม 2564  นางสาวศรัญญา   หนูนาค  รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ร่วมทีมกับตลาดนัดแม่กลองเคลื่อนที่    จัดจำหน่ายปูทะเล เพาะเลี้ยงภายในพื้นที่ศูนย์ฯ และปลากะพง     โดยปรับกลยุทธ์ ช่วงโควิด-19 “ผ่านช่องทางออนไลน์” และ ลงพื้นที่ตลาดนัดแม่กลองเคลื่อนที่ บริการนำส่งความอร่อยทุกท่าน ทุกวันพุธ และวันศุกร์ ณ บริเวณริมคลองฝั่งตรงข้ามวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


 ภาพ/จิรายุส พูลสวัสดิ์

ข่าว/ชญาณิศา  วรรณา