Home > News > > “ทำฟันปลอมเถื่อน” อันตราย เสี่ยงสูญเสียฟัน-ติดเชื้อในช่องปาก
“ทำฟันปลอมเถื่อน” อันตราย เสี่ยงสูญเสียฟัน-ติดเชื้อในช่องปาก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2021-05-19 13:46:51

กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรม เตือนภัย ไม่ควรทำฟันปลอมกับช่างทำฟันที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ แม้ราคาถูก สะดวก แต่อาจเป็นอันตราย เสี่ยงเกิดฟันผุ เหงือกอักเสบรุนแรง เกิดแผลเรื้อรัง และติดเชื้อในช่องปาก ควรได้รับคำแนะนำและการรักษาอย่างถูกวิธีจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ช่างฟันปลอม ช่างฟันเถื่อน อันตราย

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบว่า มีการให้บริการทำฟันปลอมจากช่างทำฟันเถื่อน โดยการตระเวนไปยังชุมชนต่างๆ และนำเสนอบริการทำฟันปลอมแก่พระสงฆ์และผู้สูงอายุ ซึ่งฟันปลอมที่ทำกับช่างทำฟันเถื่อนนั้น อาจไม่ได้มาตรฐานและไม่เหมาะสมกับสภาพช่องปาก แม้จะราคาถูก สะดวกรวดเร็ว แต่ฟันปลอมเหล่านี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพช่องปากและฟันของเรามากกว่าที่คิด

อันตรายจากการใส่ฟันปลอมโดยช่างฟันเถื่อน

ฟันปลอมราคาถูก อาจไม่ได้มาตรฐาน และอาจจะไม่ช่วยในการบดเคี้ยว แต่กลับส่งผลให้เกิดอันตรายในช่องปาก เช่น 

  • เกิดการสบฟันที่ผิดปกติ 
  • เกิดการละลายตัวของกระดูกเบ้าฟัน 
  • เกิดแผลจากการกัดสบของฟันบริเวณลิ้นหรือกระพุ้งแก้ม 
  • เป็นแผลใต้ฐานฟันปลอม 
  • อาจลุกลามกลายเป็นแผลเรื้อรัง และเป็นโรคมะเร็งช่องปาก 
  • เสี่ยงติดเชื้อในช่องปากได้
  • ฟันปลอมอาจใส่ไม่พอดี ขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป แน่นหรือหลวมเกินไป ใส่แล้วรู้สึกเจ็บ จากการออกแบบที่ไม่เหมาะสม ทำให้ไม่สามารถใช้เคี้ยวอาหารได้ และสูญเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ 

ดังนั้น ก่อนทำฟันปลอม ควรได้รับคำแนะนำและประเมินก่อนการรักษาโดยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากสถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง

ประโยชน์ของการทำฟันปลอมที่ถูกต้องได้มาตรฐานจากทันตแพทย์ตัวจริง

ทันตแพทย์หญิงสุมนา โพธิ์ศรีทอง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำฟันปลอม ทำเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป โดยฟันปลอมชนิดถอดได้ มีทั้งชนิดฐานอะคริลิกและฐานโลหะ ซึ่งการใส่ฟันปลอมสามารถใส่ทดแทนฟันบางส่วนหรือทดแทนฟันทั้งปาก โดยฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากใช้ทดแทนในกรณีที่ไม่มีฟันเหลืออยู่เลย และฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน ใช้ทดแทนฟันที่หายไปในบางซี่ ซึ่งจะช่วยไม่ให้ฟันซี่ที่เหลือล้มเปลี่ยนตำแหน่งได้

การใส่ฟันปลอมช่วยในการบดเคี้ยวอาหาร ทำให้รับประทานอาหารได้ดีขึ้น รวมทั้งยังช่วยให้เกิดความสวยงามและสร้างความมั่นใจมากขึ้น การทำฟันปลอมต้องมีการเตรียมช่องปาก เช่น ทำการอุดฟันซี่ที่ผุขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก หรือถอนฟันซี่ที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ รวมถึงวัสดุเครื่องมือที่ใช้ต้องได้มาตรฐาน มีการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง และควรได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลช่องปาก การใช้งานและทำความสะอาดฟันปลอมอย่างถูกวิธีจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ขอขอบคุณ

ข้อมูล :กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรม

ภาพ :iStock