หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > VTR SSRU โครงการผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ บทบาทการเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
VTR SSRU โครงการผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ บทบาทการเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2021-09-28 13:22:34