หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม พาชม ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย"สวนสุนันทา" ด้วยพื้นที่กว่า 80 ไร่ ถูกพัฒนาจนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้ว พร้อมจุดเช็คอิน เพลิดเพลินใจมากๆ โดยเฉพาะสวนสมุนไพร สวนผัก ที่นี่เลย !
“สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม พาชม ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย"สวนสุนันทา" ด้วยพื้นที่กว่า 80 ไร่ ถูกพัฒนาจนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้ว พร้อมจุดเช็คอิน เพลิดเพลินใจมากๆ โดยเฉพาะสวนสมุนไพร สวนผัก ที่นี่เลย !

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2022-03-07 11:25:45


 “สวนสุนันทา” ศูนย์ฯสมุทรสงคราม   พาชม ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย"สวนสุนันทา"   ด้วยพื้นที่กว่า 80 ไร่ ถูกพัฒนาจนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้ว พร้อมจุดเช็คอิน เพลิดเพลินใจมากๆ  โดยเฉพาะสวนสมุนไพร สวนผัก ที่นี่เลย !

แอดมินขอแนะนำแต่ก่อนที่จะพาไปชม เราไปรู้จักสวนแห่งนี้กันก่อนดีกว่า

ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย"สวนสุนันทา" ตั้งอยู่ในพื้นที่ 80 ไร่ ของศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  บริเวณริมถนนพระรามที่ 2 กิโลเมตรที่ 58 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ต้องการส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ทุกคน ทุกกลุ่มวัย เป็นการสร้างเครือข่ายให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้