หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > EP1.พาชมบรรยากาศธรรมชาติ และอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
EP1.พาชมบรรยากาศธรรมชาติ และอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-03-22 11:34:25

วันนี้เราจะไปชมบรรยากาศทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม รวมถึงอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม