หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 5 บุคลากร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"
คณะผู้บริหาร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 5 บุคลากร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-04-02 15:13:20


                วันที่ 2 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม และนายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 5 บุคลากร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงรัชฎา ฉายจิต และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา เป็นวิทยากร

                โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการอบรมในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Google Meet

                                         เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                         ภาพข่าวโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สวนสุนันทา/นายจิรายุส พูลสวัสดิ์/นางสาวภัคนิษฐ์กา จันทร์จิราวัฒน์