หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน
มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-04-02 15:11:22


                           วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ มาระเพ็ญ พร้อมด้วยอาจารย์รัชนี หลงสวาสดิ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยายบาลสุขภาพ และบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม ในส่วนงานต่างๆ ได้แก่ นางสาวสุวิมล เทพนม นักวิชาการศึกษา,นายอริยเมศฐ์ ศิริฤกษ์รัตนา นักวิชาการศึกษา กองการศึกษา นายจำรัส นิ่มสำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน และนางสาวภัคนิษฐ์กา จันทร์จิราวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน โดยมี พระราชสมุทรวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีฯ

                          โดยพิธีฯ ดังกล่าว จัดขึ้น ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์