หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน " วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "
ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน " วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-04-02 15:09:05


ทรงพระเจริญ

๒ เมษายน " วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "

.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

.

ออกแบบและผลิตสื่อ : สุธาสินี ยกระดับชั้น

CR. SSRU Digital University