หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-04-02 15:40:16


                            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสสวนสุนันทา ในทุกสาขาวิชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์การต่อดำรงชีวิตในสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึก ความรัก ความผูกพัน ให้แก่นักศึกษาที่มีต่อคณาจารย์ เพื่อน รุ่นพี่ - รุ่นน้อง รวมถึงสถาบัน ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาอีกด้วย ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีดังกล่าว และมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาทและบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการทำงานให้ประสบความสำเร็จ” โดยเป็นการบรรยายถึงแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคตให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายนพพล นาทองใบ วิทยากรพิเศษจากบริษัท JOBTOPGUN ที่มาบรรยายในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมก่อนจบ และเขียนเรซูเม่ให้ปัง...จบใหม่ก็ได้งาน”

                        โดยพิธีดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ หอประชุมเบญจศิลาดล ชั้น 2 อาคารศรีสุนันท์ (อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม   

                                                                                                  เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์