หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานนวัตกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพลงสู่ชุนชนท้องถิ่น
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานนวัตกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพลงสู่ชุนชนท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-04-02 15:03:07


                                 วันที่ 29 มีนาคม 2567 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยอาจารย์สุรีย์วรรณ สีลาดเลา หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา นำทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานนวัตกรรม ที่ได้มาจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทำวิจัย และสามารถนำมาพัฒนาเพื่อต่อยอดจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้จริง และมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และสามารถเชื่อมโยงสู่การสร้างคุณค่าให้กับชุมชนภายในท้องถิ่นได้  

                             โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ บริเวณชั้นที่ 1 อาคารศรีสุนันท์ (อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

                                                                              เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์