หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมกรอบอัตรากำลังเพื่อวิเคราะห์ค่างานของพนักงานฯ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมกรอบอัตรากำลังเพื่อวิเคราะห์ค่างานของพนักงานฯ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-02-27 13:48:28

 

                                         วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม และนายวุฒิไกร ประวัติพงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมกรอบอัตรากำลังเพื่อวิเคราะห์ค่างานของพนักงานฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet