หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
บุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-02-27 13:47:01


                            วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้นายจำรัส นิ่มสำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนภายในจังหวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคศาสนา ภาควิชาการ สื่อสารมวลชน และจิตอาสาในการดำเนินโครงการ น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                           เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                                           ภาพข่าวโดยนางสาวสุวิมล เทพนม