หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และออกหน่วยบริการจังหวัดสมุทรสงครามเคลื่อนที่ฯ
รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และออกหน่วยบริการจังหวัดสมุทรสงครามเคลื่อนที่ฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-02-27 13:36:36


             วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ ทูคำมี รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัสดุ พร้อมด้วยนายจำรัส นิ่มสำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวสุวิมล เทพนม นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และออกหน่วยบริการจังหวัดสมุทรสงครามเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (ครั้งที่ 4) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนชาวอำเภอบางคนที โดยทางวิทยาเขตสมุทรสงครามได้ร่วมกับชมรมอาสายุวกาชาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้ความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องการตรวจมะเร็งเต้านม และความรู้ด้านอื่นๆ ให้แก่ประชาชน ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการ โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการฯ 

             โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดบางน้อย ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                   เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                                                   ภาพข่าวโดยนางสาวสุวิมล เทพนม