หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองและทำบุญเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ครบรอบ 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะผู้บริหาร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองและทำบุญเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ครบรอบ 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-02-20 14:32:03


                       วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม  ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองและทำบุญเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ครบรอบ 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม

                    โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้นที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                             เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์