หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม นำทีมบุคลากร วิทยาเขตฯ เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม นำทีมบุคลากร วิทยาเขตฯ เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-12-02 12:40:12


                    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม นำโดย นางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม นำทีมบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ในส่วนงานต่างๆ ได้เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาเทคนิคการเขียนหนังสือราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีนางสาวสุพิชฌาย์ กลิ่นหอม ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ สังกัดสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากร ซึ่งดำเนินการจัดโครงการโดยสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

                    โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้นที่ 1 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                                                  เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                                   ภาพข่าวโดยสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์