หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567”
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-12-02 12:31:49


                           วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 - 17.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม บุคลากร ทั้งจากวิทยาเขตสมุทรสงคราม,วิทยาลัยสหเวชศาสตร์,วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ รวมถึงสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย  ได้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว โดยได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ฝ่ายงานบรรเทาป้องกันสาธารณภัย ได้มีการฝึกซ้อมหนีไฟและวิธีการป้องกันตัวเองจากอัคคีภัยทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

                          กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารผดุงชีวา (อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) และอาคารสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

                                                                                                              เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์