หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาเขตสมุทรสงคราม และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ ประจำปี 2566
วิทยาเขตสมุทรสงคราม และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองฯ ประจำปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-12-02 12:29:34


                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงครามและนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองตามครรลองวิถีพอเพียง ประจำปี 2566 ได้แก่


1. นางสาวบุปผา มุ่งใฝ่ดี นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าประกวดด้วยหมายเลข 5 ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โดยได้รับเงินรางวัล ถ้วยรางวัล และสายสะพาย
2. นางสาวอัจฉรา นิละปะกะ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 เข้าประกวดด้วยหมายเลข 16 ที่สามารถคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 4 โดยได้รับเงินรางวัล ถ้วยรางวัล และสายสะพาย นอกจากนี้ยังได้รับอีก 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลนางงามขวัญใจประชาชน และรางวัลนางงามผิวดี ภูมิดี
3. นางสาวศศิวิมล บูระณะกิติ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าประกวดด้วยหมายเลข 3 ที่สามารถผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
4. นางสาวพิมพ์ภามาศ ซอระสีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าประกวดด้วยหมายเลข 14 ที่สามารถผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
                   โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                    เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์