หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
วิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-12-02 12:23:29


                         วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม บุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม รวมถึงบุคลากร และผู้สูงอายุ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ “สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566” เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของไทยอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง

                           โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารผดุงชีวา (อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม  

                                                                                                เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                                                               ภาพข่าวโดยนายสุรเชษฐ์ นิลสาย/นายจิรายุส พูลสวัสดิ์