หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร วิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายแก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2
คณะผู้บริหาร วิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายแก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-11-27 07:59:57


                              วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม และนายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานในพิธี

                              โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น.   ณ หอประชุมเบญจศิลาดล อาคารศรีสุนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

                                                                                             เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์