หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมทองจักรี ชั้น 5 อาคารผดุงชีวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
การประชุมบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมทองจักรี ชั้น 5 อาคารผดุงชีวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-11-27 07:58:05


                                      วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. นางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมบุคลากรวิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ 11/2566 พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม และบุคลากสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรับทราบร่วมกัน ถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของวิทยาเขตสมุทรสงคราม ตลอดจนรับทราบถึงปัญหา และอุปสรรครวมถึงข้อจำกัดในการดำเนินงานของวิทยาเขตสมุทรสงคราม อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจของวิทยาเขตสมุทรสงคราม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมทองจักรี (65 ที่นั่ง) อาคารผดุงชีวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

                                                                                                   เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์