หน้าหลัก > ข่าว > ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษา > การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-11-27 07:49:02


การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ที่เว็บไซต์ ---> https://reg.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
https://admission.ssru.ac.th