หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา และวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม หารือแนวทางรับข้อเสนอเชิงหลักการฯ “การจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปี 2567
วิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา และวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม หารือแนวทางรับข้อเสนอเชิงหลักการฯ “การจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปี 2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-11-15 07:15:20


                           วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ,อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมหารือกับนายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ถึงประเด็นแนวทางการขอรับทุน ข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปีบงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมพรรณพฤกษา (ห้องประชุม 20 ที่นั่ง) อาคารผดุงชีวา (อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

                                                                                   เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์