หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2566 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2566 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-11-15 07:13:25


                       วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม เเละนายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

                                                                  เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                                   ภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์/เลขานุการรองอธิการบดี ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ