หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2566
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-09-29 13:52:15


                                   วันที่ 18 กันยายน  2566  เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รักษาราชการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5  อาคาร 32  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                                                                                                           เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์