หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-09-16 09:58:35


                     วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายวุฒิไกร ประวัติพงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และนายจิรายุส พูลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัลและแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

                                                                                                                      เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์