หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2566
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-09-12 14:40:49


                                         วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รักษาราชการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม เเละนายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

                                                                                                                                 เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                                                                                                 ขอบคุณภาพข่าวโดยเพจอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ