หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรกองกลาง วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมสัมมนาของ NT (National Telecom) ในหัวข้อ Data Protection for Healthcare Business เพื่อเรียนรู้และป้องกัน ในด้านการปกป้องข้อมูล และภัยคุกคามทางไซเบอร์
บุคลากรกองกลาง วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมสัมมนาของ NT (National Telecom) ในหัวข้อ Data Protection for Healthcare Business เพื่อเรียนรู้และป้องกัน ในด้านการปกป้องข้อมูล และภัยคุกคามทางไซเบอร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-06-08 11:00:15

       วันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 09.00 – 13.30  น. นายวุฒิไกร ประวัติพงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พร้อมด้วย นางสาวสุพรรณราย สงวนไทร เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารและสถานที่ กองกลาง วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมสัมมนาของ NT (National Telecom) ในหัวข้อ Data Protection for Healthcare Business  เพื่อเรียนรู้และป้องกัน ในด้านการปกป้องข้อมูล และภัยคุกคามทางไซเบอร์  ณ โรงแรม Coco view จังหวัดสมุทรสงคราม