หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ กำกับติดตามและผลดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2566
นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ กำกับติดตามและผลดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-06-08 10:57:17

      วันที่ 24 พฤษภาคม เวลา 14.30 น. นายสุรเชษฐ์ นิลสาย นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามและผลดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2566 โดยมี นายศิริศักดิ์   ศิริมังคลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้  ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม