หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 และออกหน่วยบริการจังหวัดสมุทรสงครามเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประ
บุคลากรวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 และออกหน่วยบริการจังหวัดสมุทรสงครามเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-06-08 10:53:12

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00  น. นายสุรเชษฐ์ นิลสาย นักวิชาการศึกษา และ นาย วุฒิไกร ประวัติพงษ์  ฝ่ายบริหารงานบุคคล วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 และออกหน่วยบริการจังหวัดสมุทรสงครามเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (ครั้งที่ 8 )  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนชาวอำเภอบางคนที โดยทางวิทยาเขตสมุทรสงครามได้ให้ความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพ ให้แก่ประชาชน  ผู้เข้ารับบริการ

  โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการ หน่วยบริการเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และเยี่ยมชมบูธของทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

   ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดโบสถ์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม