หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย บุคลากร สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้มอบกระเช้าผลผลิตการเกษตร ให้กับผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ในการอนุเคราะห์ปุ๋ยหมักให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย บุคลากร สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้มอบกระเช้าผลผลิตการเกษตร ให้กับผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ในการอนุเคราะห์ปุ๋ยหมักให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-05-24 16:06:58

         วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง วิทยาเขตสมุทรสงคราม และบุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่ วิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้เข้ามอบกระเช้าให้กับ ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการปรับปรุงดินส่งเสริมการปลูกต้นไม้ และอนุเคราะห์ปุ๋ยหมักให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วิทยาเขตสมุทรสงคราม จำนวน 20 กระสอบ  ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม