หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมทองจักรี ชั้น 5 อาคารผดุงชีวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
การประชุมบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมทองจักรี ชั้น 5 อาคารผดุงชีวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-05-24 13:37:40

       วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00  – 16.00 น. นางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมบุคลากรวิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2566 พร้อมด้วย นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง วิทยาเขตสมุทรสงคราม เพื่อรับทราบร่วมกัน ถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของวิทยาเขตสมุทรสงคราม  ตลอดจนรับทราบถึงปัญหา และอุปสรรครวมถึงข้อจำกัดในการดำเนินงานของวิทยาเขต สมุทรสงครามอันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจของวิทยาเขตสมุทรสงคราม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมทองจักรี (65 ที่นั่ง) อาคารผดุงชีวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม