หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > KASET BRAND LINE SHOPPING ตู้จำนายสินค้าอัตโนมัติตราเกษตร มาถึงวิทยาเขตสมุทรสงครามแล้วจ้า จำหน่ายสินค้า อาทิ โจ๊กคัพ วุ้นเส้นคัพ ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่มอีกมากมาย พิกัด บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
KASET BRAND LINE SHOPPING ตู้จำนายสินค้าอัตโนมัติตราเกษตร มาถึงวิทยาเขตสมุทรสงครามแล้วจ้า จำหน่ายสินค้า อาทิ โจ๊กคัพ วุ้นเส้นคัพ ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่มอีกมากมาย พิกัด บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-05-19 17:38:34

KASET BRAND LINE SHOPPING  ตู้จำนายสินค้าอัตโนมัติตราเกษตร มาถึงวิทยาเขตสมุทรสงครามแล้วจ้า จำหน่ายสินค้า อาทิ  โจ๊กคัพ วุ้นเส้นคัพ ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่มอีกมากมาย  
พิกัด บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม