หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับงาน เข้าร่วมประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2 โครงการปรับปรุงห้องสันทนาการ co-working เพื่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับงาน เข้าร่วมประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2 โครงการปรับปรุงห้องสันทนาการ co-working เพื่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-06-08 09:39:02

        วันที่ 19 พฤษภาคม 2566  เวลา 10.00 – 12.00  น.  นายเอกชน น้อยเงิน   ผู้อำนวยการกองกลางวิทยาเขตสมุทรสงคราม  พร้อมคณะกรรมการควบคุมงาน  เข้าร่วมประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2 โครงการปรับปรุงห้องสันทนาการ co-working เพื่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท วิทยาเขตสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุม พรรณพฤกษา ชั้น 5 อาคารผดุงชีวา  (วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ)