หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหารวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัด
คณะผู้บริหารวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-06-07 13:34:02

             วันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 13.00 - 16.00 น.  ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม ,นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการ กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม และนางสาว พัชรา แสงนวล เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม  เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วย ววน.ปี 2568 – 2570 และเป็นการประชุม ผ่านทางรูปแบบออนไลน์